SALA PRINCIPAL

Zona: Sala Principal d’Activitats dirigides

Dimensions: 271 m2

 

Sala de 271 m2 amb superfície de goma que garanteix un amortiment excepcional. Sistema d’àudio i climatització òptim per realitzar les diferents activitats dirigides programades al centre.
Equipada amb tot el material necessari per a cadascuna de les activitats.